Příspěvky 2018

23.01.2018

Výbor A.C.TEPO Kladno rozhodl o výši členských příspěvků s účinností od ledna 2018 takto:

1) Přípravky (do ml.žactva)  3000,- ročně
2) Ml. a st žactvo, dorost, junioři, dospělí - startující na závodech, bývalí závodníci: 2000,-Kč ročně
3) Hostující závodníci, kteří trénují v Kladně   2000,-Kč ročně
4) Každý, kdo trénuje a nezávodí nebo závodníci jiných oddílů   5000,-Kč ročně

Příspěvky je možné uhradit 2x ročně ve dvou splátkách a to do15.2. a do15.10.
Po tomto datu bude opožděná platba penalizována částkou 200,-Kč za každý týden zpoždění.

Pro všechny členy oddílu starší 15 let platí povinnost odpracování 10 brigádnických hodin v kalendářním roce. Pokud nebude tato povinnost v roce 2018 splněna, zvyšují se příspěvky pro rok 2019 o 500,-Kč každému, kdo brigádnické hodiny neodpracuje.

Zpět |  Archiv aktualit

Český olympijský výbor Česká atletický svaz Sportovní areály města Kladna Středočeský krajský atletický svaz