Pozvánka na Valnou hromadu A.C. TEPO Kladno 2019

27.02.2019

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom Vás pozvali na Valnou hromadu atletického klubu A.C. TEPO Kladno, která se koná v úterý 19. března 2019 od 17.00 hod. v prostoru VIP Městského stadionu – Sletiště. Chtěli bychom Vás požádat o Vaši účast, která je důležitá vzhledem k usnášeníschopnosti valné hromady.

Program Valné hromady:

       1. Zahájení                                
       2. Volba mandátové a návrhové komise    
       3. Hodnocení činnosti v roce 2018           
       4. Zpráva mandátové komise         
       5. Zpráva o hospodaření v roce 2018           
       6. Zpráva revizní komise
       7. Návrh rozpočtu pro rok 2019
       8. Různé, diskuze
       9. Návrh usnesení
     10. Závěr                                


Výkonný výbor A.C. TEPO Kladno

Zpět |  Archiv aktualit

Český olympijský výbor Česká atletický svaz Sportovní areály města Kladna Středočeský krajský atletický svaz