Příspěvky 2018

Vyberte požadovanou kategorii:

Rozhodnutí výboru A.C. TEPO Kladno o výši členských příspěvků pro rok 2017

 

1.

Rekreační sportovci

5 000,-

2.

Aktivní závodníci r. 2005 a starší, bývalí závodníci

2 000,-

3.

Přípravka (r. 2006 a mladší)

3 000,-

 

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

 

•    v hotovosti v kanceláři oddílu
pondělí, úterý, středa, pátek                                        15.30 hod. - 18.00 hod.
úterý, čtvrtek                                                                10.00 hod. - 12.00 hod.


•    bezhotovostně na účet oddílu
číslo účtu: 19-380200329/0800
variabilní symbol: rodné číslo člena bez lomítka
zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení člena

 

Členské příspěvky lze uhradit jednorázově nebo ve dvou splátkách a to nejpozději do 15. 2. 2017 (1.pololetí/celý rok) a 15. 10. 2017 (2.pololetí).

 

V případě nedodržení tohoto termínu se příspěvky zvyšují o 200,- Kč po datu splatnost v každém měsíci prodlení (příklad:  úhrada první splátky po 15. 2. 2017 - 1200,- Kč, po 15. 3. - 1400,- Kč, po 15. 4. - 1600,- Kč …. atd.)

Brigády:

 

U členů oddílu starších 15 let je stanovena povinnost odpracovat na brigádách či pořadatelstvích 10 hodin za rok. Neodpracovaná hodina je penalizována částkou 100,- Kč a o tuto konkrétní částku budou zvýšeny příspěvky na rok 2017 (příklad: při neodpracování 5 hodin se zvýší příspěvky o 500,- Kč).

Český olympijský výbor Česká atletický svaz Sportovní areály města Kladna Středočeský krajský atletický svaz