Příspěvky 2018

Výbor A.C.TEPO Kladno rozhodl o výši členských příspěvků s účinností od ledna 2018 takto:

 

 

1) Přípravky (do ml.žactva)  3000,- ročně
2) Ml. a st žactvo, dorost, junioři, dospělí - startující na závodech, bývalí závodníci: 2000,-Kč ročně
3) Hostující závodníci, kteří trénují v Kladně   2000,-Kč ročně
4) Každý, kdo trénuje a nezávodí nebo závodníci jiných oddílů   5000,-Kč ročně

Příspěvky je možné uhradit 2x ročně ve dvou splátkách a to do 15.2. a do15.10.
Po tomto datu bude opožděná platba penalizována částkou 200,-Kč za každý měsíc zpoždění.

Pro všechny členy oddílu starší 15 let platí povinnost odpracování 10 brigádnických hodin v kalendářním roce. Pokud nebude tato povinnost v roce 2018 splněna, zvyšují se příspěvky pro rok 2019 o 500,-Kč každému, kdo brigádnické hodiny neodpracuje.

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

•    v hotovosti v kanceláři oddílu
pondělí, úterý, středa, pátek                                        15.30 hod. - 18.00 hod.
úterý, čtvrtek                                                                10.00 hod. - 12.00 hod.


•    bezhotovostně na účet oddílu
číslo účtu: 19-380200329/0800
variabilní symbol: rodné číslo člena bez lomítka
zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení člena

Český olympijský výbor Česká atletický svaz Sportovní areály města Kladna Středočeský krajský atletický svaz